गजल

 तानाबाना बुन्दा बुन्दै, बुढी होउली सानू ।
राम्रो फूल चुन्दा चुन्दै, बुढी होउली सानू ।
भविस्यको ठूलाठूला, कल्पना नगर भो,
मालाहरु उन्दा उन्दै, बुढी होउली सानु ।
मठ मन्दिरहरु पनि, दिनदिनै नधाउ भो,
कथाहरु सुन्दा सुन्दै, बुढी होउली सानू ।
आफूसँग जे छ, त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ,
सपनाहरू गुन्दा गुन्दै, बुढी होउली सानू ।
मनका चाहनाहरुलाई, स्वतन्त्र छोडिदेउ,

इच्छाहरु थुन्दा थुन्दै, बुढी होउली सानू । 

तिलक तारामी

तिलक तारामी