सुन्दरता हिमाल पारीको

मुक्तिनाथबाट बिहानै देखिएको हिमालको द्रिश्य

मुक्तिनाथबाट बिहानै देखिएको हिमालको द्रिश्य

मुक्तिनाथ मन्दिरको माथिल्लो भेगबाट निस्केको काली गण्डकीको मुहान

मुक्तिनाथ मन्दिरको माथिल्लो भेगबाट निस्केको काली गण्डकीको मुहान

मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रबाट देखिएको बजार र हिमालको दृष्य

मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रबाट देखिएको बजार र हिमालको दृष्य

बाटॊमा फूलेकॊ सुन्दर फूल

बाटॊमा फूलेकॊ सुन्दर फूल

मुक्तिनाथबाट कागबेनी ओर्लदा बिच बाटोमा पर्ने झारकोट गाँउमा फलेको स्याउ

मुक्तिनाथबाट कागबेनी ओर्लदा बिच बाटोमा पर्ने झारकोट गाँउमा फलेको स्याउ

मुक्तिनाथबाट कागबेनी ओर्लदा बिच बाटोमा पर्ने मनोरम दृश्यहरु

मुक्तिनाथबाट कागबेनी ओर्लदा बिच बाटोमा पर्ने मनोरम दृश्यहरु

मुक्तिनाथबाट कागबेनी ओर्लदा बिच बाटोमा पर्ने मनोरम दृश्यहरु

मुक्तिनाथबाट कागबेनी ओर्लदा बिच बाटोमा पर्ने मनोरम दृश्यहरु

मुक्तिनाथबाट कागबेनी ओर्लदा बिच बाटोमा पर्ने मनोरम दृश्यहरु

मुक्तिनाथबाट कागबेनी ओर्लदा बिच बाटोमा पर्ने मनोरम दृश्यहरु

कागबेनीको झोलुङे पुलमा च्याङ्ग्रागरु तर्दै

कागबेनीको झोलुङे पुलमा च्याङ्ग्रागरु तर्दै

कागबेनिबाट देखिएको हिमालको द्रिश्य

कागबेनिबाट देखिएको हिमालको द्रिश्य

आफ्नै शुरमा बगिरहेको कालि गण्डकी नदी

आफ्नै शुरमा बगिरहेको कालि गण्डकी नदी

आफ्नै शुरमा बगिरहेको कालि गण्डकी नदी

आफ्नै शुरमा बगिरहेको कालि गण्डकी नदी

तस्बिरहरु: प्रशान्त श्रेष्ठ
फेसबूक: facebook.com/prashanta.studio